Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Obowiązki pracodawcy / Employer’s duties

Ochrona danych osobowych strajkujących

Janusz Żołyński

Strajk jest szczególnym okresem dla pracowników i dla pracodawcy. Zagadnieniu temu poświęcono wiele opracowań, zarówno stricte prawniczych, jak i ekonomicznych, a także z gałęzi nauk politologicznych...

Uprawnienia przysługujące aplikantowi radcowskiemu

Tomasz Niedziński

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym pracodawca zatrudniający osobę wpisaną na listę aplikantów radcowskich bądź osobę, która ubiega się o taki wpis, musi liczyć się z koniecznością udzielenia takim...

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Ryszard Sadlik

Jeżeli sąd przywróci do pracy pracownika, z którym w sposób wadliwy rozwiązano umowę o pracę, pracodawca musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty na jego rzecz wynagrodzenia za czas pozostawania bez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490