Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Obowiązki pracodawcy / Employer’s duties

Domniemanie zaprzestania działalności związkowej

Andrzej Marian Świątkowski

Teza uchwały składu 7 sędziów SN z 20.12.2012 r.1, wprowadzająca sankcję prawną braku wadliwości czynności dokonanych przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z zakładową organizacją związkową...

Problem akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym

Jarosław Witkowski

Poniższy artykuł stanowi próbę przedstawienia zagadnienia akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym. Zaprezentowany zostanie rys historyczny tego zjawiska, jego komparatystyka oraz kryteria...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480