Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Obowiązki pracodawcy / Employer’s duties

Przepisy o czasie pracy wobec prognoz demograficznych

Monika Latos-Miłkowska

Prognozy demograficzne dla Polski są jednoznaczne – w następnych dziesięcioleciach zaistnieje konieczność stawienia czoła szybko postępującemu starzeniu się społeczeństwa i spadkowi liczby ludności....

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Karol Kulig

Uwagi wstępne Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 22.5.2013 r.1 po raz kolejny orzekł w przedmiocie konstytucyjności zakresu roszczeń przysługujących pracownikowi na wypadek wadliwego zwolnienia...

O „nowych” zasadach wydawania świadectw pracy raz jeszcze

Piotr Wąż

Chociaż od momentu wejścia w życie ostatniej nowelizacji art. 97 KP upłynęły już dwa lata, problem właściwej interpretacji wprowadzonych na jej podstawie przepisów jest wciąż przedmiotem ożywionych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480