Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Obowiązki pracodawcy / Employer’s duties

Ocena okresowa jako narzędzie motywacji pracowników sądów*

Jakub Szmit

Kluczową cechą stosunku pracy, pozwalającą odróżnić zatrudnienie pracownicze zwłaszcza od zatrudnienia cywilnoprawnego, jest podporządkowanie pracownika pracodawcy1. Wyrazem tego podporządkowania jest...

Zadośćuczynienie w razie wypadku przy pracy

Zadośćuczynienie w razie wypadku przy pracy

Ryszard Sadlik

W niniejszym opracowaniu autor omawia prawo pracownika lub członków jego rodziny do zadośćuczynienia za krzywdę doznaną wskutek wypadku przy pracy. Podstawę roszczeń uprawnionych będą wówczas stanowić...

Ochrona dóbr osobistych pracodawcy będącego osobą prawną

Patrycja Zawirska

Zasadą jest, że przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych. Do zrozumienia tej zasady konieczne jest jednak uchwycenie różnic dotyczących chronionych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480