Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Obowiązki pracodawcy / Employer’s duties

Dane osobowe w zatrudnieniu

Dane osobowe w zatrudnieniu

Anna Kamińska-Pietnoczko

Problematyka danych osobowych w zatrudnieniu budzi liczne kontrowersje mimo, jak można by sądzić, kompletnej regulacji prawnej w tym zakresie. Jak wykaże poniższa analiza, istnienie rozbieżności...

Odpowiedzialność likwidatora za niezapłacone składki ZUS

Odpowiedzialność likwidatora za niezapłacone składki ZUS

Ryszard Sadlik

W niniejszym opracowaniu autor, na podstawie orzecznictwa SN, odnosi się do praktyki obciążania likwidatorów spółek kapitałowych lub innych osób prawnych odpowiedzialnością za niezapłacone przez nie...

Autonomiczna definicja pracownika

Autonomiczna definicja pracownika

Andrzej Marian Świątkowski

W niniejszym opracowaniu autor poddaje analizie porównawczej obowiązującą w polskim prawie definicję pracownika z przepisami prawa pracy UE oraz orzecznictwem TSUE. Uwagi wstępne Przepisy prawa...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480