Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Nawiązanie stosunku pracy / Forming employment relationship

Elektroniczna postać umowy o pracę

Elektroniczna postać umowy o pracę

Karolina Maria Szymorek

Rozwój elektronicznego obrotu prawnego stał się faktem. Jego uczestnikami mogą być również strony stosunku pracy. W związku z tym w niniejszym opracowaniu autorka analizuje elektroniczną postać umowy...

Praca tymczasowa w sądach

Praca tymczasowa w sądach

Anna Reda-Ciszewska

Praca tymczasowa funkcjonuje w Polsce już od kilkunastu lat. Ustawa z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych1 obowiązuje już ponad 10 lat i głównie jest stosowana w sektorze prywatnym....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409