Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Nawiązanie stosunku pracy / Forming employment relationship

The reform of the employment relationship in Italy

Edoardo Ales

The essay aims at illustrating and analyzing the reforms carried out by the Italian government and parliament in 2014 and 2015, going under the name of Jobs Act. The main idea was and is that of...

Umowa na okres próbny od 2016 r.

Umowa na okres próbny od 2016 r.

Arkadiusz Sobczyk

W niniejszym opracowaniu autor analizuje nową konstrukcję umowy na okres próbny. Zmienione przepisy zaczną obowiązywać od 22.2.2016 r.

Reprezentacja spółki kapitałowej w czynnościach z pracownikami

Reprezentacja spółki kapitałowej w czynnościach z pracownikami

Marta Macyszyn, Marcin Śledzikowski

Sposób reprezentacji pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy określony w Kodeksie pracy ma pierwszeństwo przed regulacjami prawa spółek. W niniejszym opracowaniu autorzy poddają analizie art. 31 §...

Umowa przedwstępna w stosunkach pracy

Adam Sobota

W niniejszym opracowaniu autor analizuje instytucję tzw. przedwstępnej umowy o pracę. W szczególności zajmuje się problemem roszczeń, które przysługują stronom w razie uchylania się od zawarcia umowy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409