Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Nawiązanie stosunku pracy / Forming employment relationship

Prawo do pracy skazanych a art. 10 RODO

Prawo do pracy skazanych a art. 10 RODO

Arkadiusz Sobczyk

Kwestia dopuszczalności przetwarzania danych osobowych związanych z niekaralnością pracownika lub kandydata na pracownika jest w Polsce bardzo kontrowersyjna. Rozpowszechnione jest bowiem przekonanie,...

Reforma pracy tymczasowej w Niemczech – lex mala?

Mateusz Kosmol

Praca tymczasowa to specyficzna forma zatrudnienia, która co do zasady ma charakter jedynie okresowy i występuje pomiędzy aż trzema podmiotami. Z punktu widzenia pracodawcy zatrudnianie pracowników w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409