Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Nawiązanie stosunku pracy / Forming employment relationship

Wybór prawa właściwego dla stosunku pracy – cz. II

Karol Brucko-Stępkowski

Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego określają, w jakim zakresie strony mogą dokonać skutecznego wyboru prawa właściwego dla zawieranego przez nie stosunku umownego. Znaczenie tych norm...

Wybór prawa właściwego dla stosunku pracy - cz. I

Karol Brucko-Stępkowski

Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego określają, w jakim zakresie strony mogą dokonać skutecznego wyboru prawa właściwego dla zawieranego przez nie stosunku umownego. Znaczenie tych norm...

Staż

Ewa Suknarowska-Drzewiecka

W niniejszym opracowaniu autorka szczegółowo analizuje jeden z instrumentów rynku pracy, jakim są staże oferowane przez powiatowe urzędy pracy (PUP). Uwagi wstępne Staż oferowany bezrobotnemu jest...

Długoterminowa umowa o pracę na czas określony

Ewa Suknarowska-Drzewiecka

W bieżącym numerze Monitora Prawa Pracy prezentujmy dwa różne stanowiska na temat maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania umowy o pracę na czas określony. W niniejszym opracowaniu autorka odnosi...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450