Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Nawiązanie stosunku pracy / Forming employment relationship

Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany

Ryszard Sadlik

Pomimo że KP zasadniczo dla zawarcia umowy o pracę przewiduje formę pisemną, to można to uczynić również w sposób dorozumiany. W praktyce wiele wątpliwości budzi jednak ustalenie, czy faktycznie...

Ponowne zatrudnienie pracownika

Anna Wolińska, r.pr. Anna Wolińska-Uchman

Wyrażona w KP zasada wolności umów doznaje ograniczeń w przypadkach wskazanych w ustawie. W niniejszym opracowaniu autorka omawia wyjątek od tej zasady przewidziany w ustawie z 13.3.2003 r. o...

Dodatkowe zatrudnienie u tego samego pracodawcy

Piotr Wąż

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie zabraniają jednoczesnego świadczenia pracy w ramach kilku stosunków zatrudnienia. Dana osoba może więc pozostawać w kilku pracowniczych (umowa o...

Wybór prawa właściwego dla stosunku pracy – cz. II

Karol Brucko-Stępkowski

Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego określają, w jakim zakresie strony mogą dokonać skutecznego wyboru prawa właściwego dla zawieranego przez nie stosunku umownego. Znaczenie tych norm...

Wybór prawa właściwego dla stosunku pracy - cz. I

Karol Brucko-Stępkowski

Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego określają, w jakim zakresie strony mogą dokonać skutecznego wyboru prawa właściwego dla zawieranego przez nie stosunku umownego. Znaczenie tych norm...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409