Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Nawiązanie stosunku pracy / Forming employment relationship

Wybrane zagadnienia dotyczące utworów pracowniczych

Przemysław Strzałkowski

Przedmiotem publikacji jest analiza wybranych zagadnień dotyczących praw autorskich do utworów powstałych w ramach wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z umowy o pracę. Autor wskazuje...

Umowa o pracę na czas określony

Ewa Skibińska

1. Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony1 należy interpretować w ten sposób, że może być ona powoływana bezpośrednio wobec organu, takiego jak Poste Italiane SpA2. ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409