Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Nawiązanie stosunku pracy / Forming employment relationship

Dane osobowe w zatrudnieniu

Dane osobowe w zatrudnieniu

Anna Kamińska-Pietnoczko

Problematyka danych osobowych w zatrudnieniu budzi liczne kontrowersje mimo, jak można by sądzić, kompletnej regulacji prawnej w tym zakresie. Jak wykaże poniższa analiza, istnienie rozbieżności...

Autonomiczna definicja pracownika

Autonomiczna definicja pracownika

Andrzej Marian Świątkowski

W niniejszym opracowaniu autor poddaje analizie porównawczej obowiązującą w polskim prawie definicję pracownika z przepisami prawa pracy UE oraz orzecznictwem TSUE. Uwagi wstępne Przepisy prawa...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409