Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Elastyczne godziny pracy

Elastyczne godziny pracy

Arkadiusz Sobczyk

Ustawa nowelizująca z 12.7.2013 r. wprowadziła do Kodeksu pracy rozwiązanie, które można – w pewnym uproszczeniu – nazwać elastycznymi lub ruchomymi godzinami pracy. W niniejszym opracowaniu autor...

Model czasu pracy sędziów

Beata Bury

Wprowadzenie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 83 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych2 jest zgodny z art. 66 w zw. z art. 24 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art....

Wybrane aspekty prawne strajku ostrzegawczego

Maciej Chakowski

W praktyce prowadzenia sporów zbiorowych bardzo często można spotkać się z problemem właściwego stosowania przepisów o strajku ostrzegawczym. W szczególności liczne kontrowersje po stronie pracodawców...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400