Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Umowa o pracę na czas określony

Ewa Skibińska

1. Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony1 należy interpretować w ten sposób, że może być ona powoływana bezpośrednio wobec organu, takiego jak Poste Italiane SpA2. ...

Deregulacja a urzędnicy sądów i prokuratury

Artur Rycak

Ustawa z 13.6.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów1 weszła w życie 23.8.2013 r. W niniejszym opracowaniu autor omawia zmiany, które wprowadzone zostały do ustawy o...

Przepisy o czasie pracy wobec prognoz demograficznych

Monika Latos-Miłkowska

Prognozy demograficzne dla Polski są jednoznaczne – w następnych dziesięcioleciach zaistnieje konieczność stawienia czoła szybko postępującemu starzeniu się społeczeństwa i spadkowi liczby ludności....

Aktywność prywatna i zarobkowa pracownika a urlop wychowawczy

Aktywność prywatna i zarobkowa pracownika a urlop wychowawczy

Arkadiusz Sobczyk, Paweł Korus

W niniejszym opracowaniu autorzy podejmują praktyczne rozważania na temat aktywności pracownika w czasie korzystania z urlopu wychowawczego. W tekście analizują dwie spośród możliwych aktywności...

Ruchomy czas pracy – szansa czy zagrożenie dla pracowników

Ruchomy czas pracy – szansa czy zagrożenie dla pracowników

Agata Ludera-Ruszel

Ustawa z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych 1, która zmieniła przepisy o czasie pracy, weszła w życie 23.8.2013 r. Do Kodeksu pracy została wprowadzona...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490