Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Pracownicy zarządzający zakładem pracy a czas pracy

Pracownicy zarządzający zakładem pracy a czas pracy

Ryszard Sadlik

Do pracowników zarządzających zakładem pracy nie mają zastosowania niektóre przepisy ochronne regulujące czas pracy szeregowych pracowników. Muszą oni zatem liczyć się z tym, że w zamian za swoje...

Zapewnienie bezpłatnego noclegu dla kierowcy

Zapewnienie bezpłatnego noclegu dla kierowcy

Małgorzata Mędrala

W niniejszym opracowaniu autorka poddaje analizie problematykę związaną z rozliczaniem noclegów kierowców w trakcie podróży zagranicznych w kontekście ich bezpłatnego zapewnienia przez pracodawców....

Harmonizacja czasu pracy w Unii Europejskiej

Michał Bąba

W niniejszym opracowaniu autor podjął próbę odkodowania cech konstytutywnych unijnej definicji czasu pracy. Wyjaśnia, czy istnieje jakiekolwiek dogmatyczne uzasadnienie dla różnicowania w trakcie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471