Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Szkolenia a czas pracy

Piotr Wojciechowski

Niniejsze opracowanie stanowi polemikę do artykułu dr. A. Sobczyka opublikowanego w Nr 7/2005 „Monitora Prawa Pracy”, w którym autor postawił tezę, iż podstawowym kryterium zaliczania lub...

Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym

Przemysław Wojnicz

Obowiązujące zasady wynagradzania za czas wolny udzielony w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w praktyce wywołują liczne spory. W niniejszym artykule Autor przeprowadza szczegółową analizę...

System zadaniowego czasu pracy

Dorota Bielecka

System zadaniowego czasu pracy istnieje w polskim prawie od dłuższego czasu, a zagadnienia z nim związane są przedmiotem wielu orzeczeń SN. W niniejszym artykule poruszane są kwestie dotyczące natury...

Szkolenia a czas pracy

Arkadiusz Sobczyk

Czas pracy w Kodeksie pracy został zdefiniowany jako czas pozostawania w dyspozycji pracodawcy. Definicja ta rodzi istotne problemy w zakresie zakwalifikowania niektórych stanów faktycznych, w których...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490