Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Czasoprzestrzeń pracy

Bartłomiej Raczkowski

Praca odbywa się w czasie i w przestrzeni. Prawne instytucje przestrzeni i czasu pracy mają na siebie wpływ i muszą być analizowane łącznie, także przez praktyka, który musi rozumieć ich wzajemne...

Wybrane instytucje czasu pracy

Piotr Wojciechowski

Po jednej z dużych nowelizacji Kodeksu pracy, zwanej też nowelizacją europejską1, przepisy działu szóstego doczekały się gruntownych zmian. Nowy stan prawny obejmuje nie tylko brzmienie przepisów o...

Równoważne systemy czasu pracy

Łukasz Pisarczyk

Zastosowanie równoważnego czasu pracy polega na różnicowaniu i bilansowaniu dobowego wymiaru czasu pracy. Jego stosowanie leży przede wszystkim w interesie pracodawcy, przyczyniając się do...

Praca ponadwymiarowa nauczycieli akademickich

Beata Bury

Zasadą prawa pracy jest, iż praca w godzinach ponadnormatywnych, stanowiąca dodatkowy wysiłek podejmowany przez pracownika powinna być opłacana wyżej niż praca wykonywana w normalnym czasie pracy....

Urlop wypoczynkowy krótszy czy dłuższy?

Stefan Giziński

Przed 1.1.2004 r. Jednym ze szczególnych i podstawowych uprawnień pracowniczych jest prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 KP). Aż do 31.12.2003 r. nabycie...

Interesy pracodawcy i pracownika w zatrudnieniu tymczasowym

Arkadiusz Sobczyk

Ustawa z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych1 wzbudza liczne kontrowersje. Nietypowy, bo trójstronny charakter zatrudnienia wywołuje wiele praktycznych wątpliwości. Niniejsze...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490