Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Telepraca - specyfika zatrudnienia na odległość

Tendencja do zmiany dotychczasowego modelu prawa pracy jest coraz silniejsza. Elastyczne formy zatrudnienia, które poprawiają konkurencyjność firm, stają się coraz bardziej popularne. Jednym z takich...

Uwagi o wymiarze urlopów wypoczynkowych

Stefan Giziński, r.pr. Tomasz Giziński

Pierwsza praca, pierwszy urlop W wyniku dostosowania do dyrektywy Nr 93/104/WE nasze prawo pracy przewiduje dwa progi wymiaru urlopu - 20 dni dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat i 26 dni...

Zatrudnianie kierowców - czas pracy

Magdalena Rycak

W niniejszym opracowaniu autorka przedstawia prawne aspekty organizacji czasu pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Główny akcent położony został przy tym na problemy, z którymi...

Zbieg dwu dni świątecznych w jednym tygodniu

Maciej Nałęcz

Przepisy określające czas pracy mają wyjątkowe znaczenie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Ich treść powinna być zatem przejrzysta, spójna i niesprawiająca problemów interpretacyjnych....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490