Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Zadaniowy czas pracy

System zadaniowy czasu pracy nie podlega ocenie w świetle zasady uprzywilejowania pracownika (art. 18 KP). Wyrok SN z 17.2.2004 r., I PK 377/03 Przewodniczący SSN Andrzej Kijowski, Sędziowie SN:...

Przesłanki i tryby wprowadzania zadaniowego czasu pracy

Beata Stanibuła

Celem artykułu jest przedstawienie zasad stosowania zadaniowego czasu pracy: przesłanek warunkujących wprowadzanie tego systemu oraz trybów jego wprowadzania. W kontekście omawianych zagadnień nasuwa...

Zaangażowanie pracowników w spółdzielni europejskiej

Ewa Skibińska

Obowiązujące od 18.8.2006 r. przepisy rozporządzenia Rady 1435/2003/WE z 22.7.2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej oraz ustawy z 22.7.2006 r. wprowadzają do polskiego sytemu nową formę...

Czas podróży służbowej

Beata Bury

Instytucja podróży służbowej została szeroko omówiona w nauce prawa pracy1 i w orzecznictwie. Jest to jedno z tych zagadnień związanych z czasem pracy, które - obok dyżuru oraz szkoleń - wywołuje...

Świadczenia pracownicze związane z wypoczynkiem

Iwona Sierpowska

Prawo do wypoczynku jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Formy wsparcia wypoczynku pracowniczego można podzielić na dwie kategorie: świadczenie urlopowe i świadczenia z zakładowego funduszu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480