Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Terminowe umowy o pracę a ochronna funkcja prawa pracy

Urszula Jackowiak

Standardem w Polsce jest zatrudnianie bezterminowe, niemniej jednak rozwój gospodarki rynkowej spowodował po stronie pracodawców wzrost zainteresowania umowami terminowymi, które stwarzają wiele...

System równoważnego czasu pracy

Małgorzata Czerniak

Właściwa organizacja czasu pracy to wybór najodpowiedniejszej formy prawnej do specyfiki wykonywanej działalności. W tym kontekście należy jednak zadać pytanie, czy wszędzie tam, gdzie nierównomierny...

Zmiany w czasie pracy kierowców w 2007 r.

Łukasz Prasołek

Regulacje dotyczące czasu pracy kierowców od naszego przystąpienia do UE zawarte są w kilku aktach prawnych1. Kwestie czasu prowadzenia pojazdów regulują Umowa Europejska AETR2 oraz rozporządzenia...

Umowa zlecenia a „miękkie domniemanie stosunku pracy”

Grzegorz Orłowski

W niniejszym opracowaniu autor dokonuje analizy umowy zlecenia i określa wywiedzione z orzecznictwa SN i swojej praktyki wskazówki dotyczące poprawnego sformułowania jej postanowień, tak aby uniknąć...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480