Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Praca w placówkach handlowych w święta i niedzielę

Arkadiusz Sobczyk

Z dniem 26.10.2006 r. weszła w życie nowelizacja do Kodeksu pracy w zakresie ograniczeń pracy w placówkach handlowych. Dyskusja nad wprowadzeniem tych zmian Kodeksu pracy, a przynajmniej medialny...

Zmiany w czasie pracy w służbie zdrowia od stycznia 2008 r.

Łukasz Prasołek

Służba zdrowia ma odrębną regulację czasu pracy zawartą w rozdziale 4 ustawy z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej1 – Czas pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej. Regulacja ta nie jest...

Czy nocny stróż może odmówić pracy w porze nocnej?

Grzegorz Orłowski

Stróż nocny może odmówić pracy w porze nocnej, jeżeli opiekuje się dzieckiem, które nie ukończyło 4. roku życia. Jego uprawnienie wynika wprost z art. 178 § 2 KP, który zakazuje zatrudniania takich...

Pojęcia wymiaru i normy czasu pracy

Magdalena Rycak

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie zakresu pojęć „wymiar” i „norma czasu pracy”. Pozwoli to m.in. na stwierdzenie, przez jaki czas pracodawca może zatrudniać pracownika zarówno w skali doby,...

Wybrane problemy czasu pracy

Tadeusz Nycz

Ostatnia nowelizacja1 KP nadała nowe brzmienie działowi szóstemu dotyczącemu problematyki czasu pracy. Wprowadzone zmiany nie doprowadziły jednak do uzgodnienia jednolitego stanowiska i dyskusje nad...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480