Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Czas pracy sędziów – zagadnienia problemowe

Artur Rycak

Zgodnie z art. 83 ustawy z 27.7.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych1 czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego zadań. Z regulacji tej wynika jednoznacznie, że sędziowie objęci są tzw....

Czas pracy w Kodeksie pracy – potrzeba zmian

Grzegorz Orłowski

Uwagi wstępne Zakres i stopień szczegółowości kodeksowej regulacji czasu pracy jest bezprecedensowy w UE. Nie ma takiego drugiego kraju Wspólnoty, w którym ustawowo uregulowano te kwestie w sposób...

Zadaniowy system czasu pracy w praktyce

Małgorzata Czerniak

Artykuł jest próbą obalania pewnych powszechnie utrwalonych twierdzeń dotyczących zadaniowego systemu czasu pracy. Powyższy system często utożsamiany jest tylko z pracą wykonywaną poza zakładem pracy....

Etapy wdrażania telepracy

Marta Goroszkiewicz

Ustawą z 24.8.2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 do Kodeksu pracy wprowadzono telepracę jako formę zatrudniania pracowników. Telepracę definiuje się jako pracę...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480