Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Job sharing – praca dla dwojga

Aleksandra Piecko-Mazurek

Elastyczność zatrudnienia oznacza możliwość zmiany liczby zatrudnionych ze względu na jego determinanty (rentowność lub inny miernik wyniku finansowego, koszty pracy, wydajność, zmiany strukturalne,...

Urlop na żądanie

Agnieszka Rzetecka-Gil

Problemy związane ze stosowaniem tzw. urlopu na żądanie w praktyce spowodowały, że pojawił się postulat, aby tę instytucję zlikwidować, wykreślając stosowne zapisy z Kodeksu pracy. Obecnie jednak...

Indywidualny rozkład czasu pracy – granice modyfikacji

Małgorzata Czerniak

W granicach zakreślonych przepisami o czasie pracy strony mają swobodę w kształtowaniu rozkładu czasu pracy w sposób dla siebie dogodny, a zarazem odmienny od typowego i zwykle spotykanego1. W...

Międzynarodowy pierwowzór telepracy

Telepraca jest formą organizacji pracy, której standardy międzynarodowe określają: Konwencja Nr 177 MOP i Zalecenie Nr 184 MOP dotyczące osób świadczących pracę w domu1. Międzynarodowa Organizacja...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480