Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Pracowniczy obowiązek przestrzegania czasu pracy

Magdalena Barbara Rycak

Przestrzeganie przez pracownika ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy jest powszechnie uznane za podstawowy obowiązek pracowniczy. Wynika to nie tyle z przepisów Kodeksu pracy, ile z orzecznictwa...

Wypadek przy pracy telepracownika

r.pr. Małgorzata Krzyśko

Wykonywanie pracy w formie telepracy może odbywać się bądź w domu telepracownika, bądź w telecentrum. W zależności od miejsca wykonywania pracy telepracownika pracodawca ma inne możliwości w...

Czy sędziowie pracują w zadaniowym czasie pracy?

Artur Rycak

Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy sędziowie sądów powszechnych są rzeczywiście zatrudnieni w systemie zadaniowego czasu pracy. Chociaż art. 83 ustawy z 27.7.2001...

Akordowy system wynagradzania

Agnieszka Prętczyńska

W zależności od tego, czy wynagrodzenie za pracę zależy od czasu pracy, wydajności pracownika czy prowizji od zysku, wyróżniamy odpowiednio czasowy, akordowy i prowizyjny system wynagradzania za...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409