Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Staż

Ewa Suknarowska-Drzewiecka

W niniejszym opracowaniu autorka szczegółowo analizuje jeden z instrumentów rynku pracy, jakim są staże oferowane przez powiatowe urzędy pracy (PUP). Uwagi wstępne Staż oferowany bezrobotnemu jest...

Prounijna wykładnia przepisów prawa pracy

Grzegorz Orłowski

Dyrektywy unijne w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej, w tym w zakresie spraw regulowanych prawem pracy, stały się jednym z głównych determinantów ewolucji sądowej, a po części również...

Podróże służbowe pracowników mobilnych

Łukasz Prasołek

Od listopada 2008 r., a dokładniej rzecz ujmując od 19.11.2008 r., kiedy SN w składzie 7 sędziów wydał uchwałę stwierdzającą, że kierowca transportu międzynarodowego, odbywający podróże w ramach...

Kanonicznoprawna regulacja świąt religijnych a prawo pracy

Marcin A. Mielczarek

Zagadnienie pracy w niedziele i święta podejmowane jest w doktrynie prawa pracy jedynie okazjonalnie. Brak jest opracowań artykułowych, które podjęłyby zagadnienie pracy w niedziele i święta w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490