Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Prounijna wykładnia przepisów prawa pracy

Grzegorz Orłowski

Dyrektywy unijne w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej, w tym w zakresie spraw regulowanych prawem pracy, stały się jednym z głównych determinantów ewolucji sądowej, a po części również...

Podróże służbowe pracowników mobilnych

Łukasz Prasołek

Od listopada 2008 r., a dokładniej rzecz ujmując od 19.11.2008 r., kiedy SN w składzie 7 sędziów wydał uchwałę stwierdzającą, że kierowca transportu międzynarodowego, odbywający podróże w ramach...

Kanonicznoprawna regulacja świąt religijnych a prawo pracy

Marcin A. Mielczarek

Zagadnienie pracy w niedziele i święta podejmowane jest w doktrynie prawa pracy jedynie okazjonalnie. Brak jest opracowań artykułowych, które podjęłyby zagadnienie pracy w niedziele i święta w...

Czas pracy pracowników samorządowych od 1.1.2009 r.

Łukasz Prasołek

Od 1.1.2009 r. obowiązuje nowa ustawa z 21.10.2008 r. o pracownikach samorządowych1, która wprowadziła sporo zmian w regulacjach czasu pracy w jednostkach samorządowych. Miały one na celu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471