Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Kadra zarządzająca i kierownicza

Wojciech Muszalski

W niniejszym opracowaniu autor dzieli się swoimi refleksjami wynikającymi z lektury opracowania pt. Labour Law of Executive Staff in Selected Countries1. Jest to zbiór raportów mówiących o pozycji i...

W kwestii ustawowej definicji telepracy i telepracownika

Ewa Pietrzak

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problemów i wątpliwości pojawiających się w związku z ustawową definicją telepracy i telepracownika (art. 675 KP). Rozważania w tym przedmiocie...

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego

Wojciech Pudełko

Dnia 1.10.2011 r. weszła w życie nowelizacja1 do ustawy z 27.7.2005 r. o szkolnictwie wyższym2, która wprowadza zasadnicze zmiany do regulacji ograniczającej podejmowanie dodatkowego zatrudnienia...

Noce i dnie w prawie pracy – charakterystyka pojęć prawnych

Piotr Wojciechowski

W niniejszym opracowaniu autor poddaje analizie prawnej pojęcia: nocy i dnia, w taki sposób, w jaki występują w języku prawnym prawa pracy. Zabieg zestawiający te dwa pojęcia pozwoli na przedstawienie...

Czas pracy w podmiotach leczniczych od 1.7.2011 r.

Łukasz Prasołek

Po blisko 20 latach, dokładnie 30.6.2011 r., zakończył się czas obowiązywania ustawy z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej1, którą 1.7.2011 r. zastąpiła nowa ustawa z 15.4.2011 r. o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490