Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Okresy zaliczane do stażu pracy

Paulina Walorska

Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie instytucji okresów zaliczanych do stażu pracy. Jego celem jest ustalenie ratio legis wprowadzenia instytucji okresów zaliczalnych, a także próba...

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

Piotr Prusinowski

Mimo że obowiązek ewidencjonowania czasu pracy ma charakter powszechny, to ustawodawca nie wskazał jednak, jaki jest jego zakres. Z KP nie wynika przykładowo, jakie zdarzenia występujące w trakcie...

Zmiany w czasie pracy kierowców od 1.1.2012 r.

Łukasz Prasołek

W niniejszym opracowaniu autor szczegółowo omawia zmiany w uregulowaniach dotyczących czasu pracy kierowców, które weszły w życie od 1.1.2012 r. Dotyczą one m.in. zdefiniowania pory nocnej dla potrzeb...

Kadra zarządzająca i kierownicza

Wojciech Muszalski

W niniejszym opracowaniu autor dzieli się swoimi refleksjami wynikającymi z lektury opracowania pt. Labour Law of Executive Staff in Selected Countries1. Jest to zbiór raportów mówiących o pozycji i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480