Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Karol Kulig

Uwagi wstępne Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 22.5.2013 r.1 po raz kolejny orzekł w przedmiocie konstytucyjności zakresu roszczeń przysługujących pracownikowi na wypadek wadliwego zwolnienia...

Elastyczne godziny pracy

Elastyczne godziny pracy

Arkadiusz Sobczyk

Ustawa nowelizująca z 12.7.2013 r. wprowadziła do Kodeksu pracy rozwiązanie, które można – w pewnym uproszczeniu – nazwać elastycznymi lub ruchomymi godzinami pracy. W niniejszym opracowaniu autor...

Model czasu pracy sędziów

Beata Bury

Wprowadzenie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 83 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych2 jest zgodny z art. 66 w zw. z art. 24 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490