Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Czas pracy / Working time

Wybrane aspekty prawne strajku ostrzegawczego

Maciej Chakowski

W praktyce prowadzenia sporów zbiorowych bardzo często można spotkać się z problemem właściwego stosowania przepisów o strajku ostrzegawczym. W szczególności liczne kontrowersje po stronie pracodawców...

Okresy zaliczane do stażu pracy

Paulina Walorska

Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie instytucji okresów zaliczanych do stażu pracy. Jego celem jest ustalenie ratio legis wprowadzenia instytucji okresów zaliczalnych, a także próba...

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

Piotr Prusinowski

Mimo że obowiązek ewidencjonowania czasu pracy ma charakter powszechny, to ustawodawca nie wskazał jednak, jaki jest jego zakres. Z KP nie wynika przykładowo, jakie zdarzenia występujące w trakcie...

Zmiany w czasie pracy kierowców od 1.1.2012 r.

Łukasz Prasołek

W niniejszym opracowaniu autor szczegółowo omawia zmiany w uregulowaniach dotyczących czasu pracy kierowców, które weszły w życie od 1.1.2012 r. Dotyczą one m.in. zdefiniowania pory nocnej dla potrzeb...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409