Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles

Ochrona działaczy związkowych – wybrane zagadnienia

Ryszard Sadlik

Osoby podejmujące się działalności związkowej są szczególnie narażone na konflikty z pracodawcami. Grozi im utrata pracy lub pogorszeniem jej warunków. Aby temu zapobiec, ustawodawca wprowadził...

Forma umowy o pracę – refleksje praktyczne

Forma umowy o pracę – refleksje praktyczne

Monika Gładoch

Artykuł traktuje o formie umowy o pracę, której dochowanie może być trudne dla stron w okresie pandemii koronawirusa. Autorka wyjaśnia, że KP daje stronom swobodę w zakresie wyboru formy umowy o...

Analiza instytucji <em>sabbatical</em> na tle prawa polskiego

Analiza instytucji sabbatical na tle prawa polskiego

Natalia Stojanowska, Dorota Juja

Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba analizy instytucji sabbatical na tle uregulowań prawa polskiego. Celem opracowania jest kompleksowe zaprezentowanie pojęcia sabbatical oraz porównanie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431