Zwolnienie funkcjonariusza z powodu dysfunkcji słuchu bez oceny indywidualnej zdolności do pełnienia powierzonych mu zadań jako przejaw bezpośredniej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność

ARTYKUŁ ODORZECZNICZY

dr hab. Magdalena Paluszkiewicz ORCID: 0000-0002-7454-927X
Autorka jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Prawa Pracy, Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
DOI: 10.32027/MOPR.23.3.5
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490