Zmiana liczby członków związku zawodowego w trakcie biegu kwartału a status prawny związku zawodowego

- glosa do Wyroku SN z 19.8.2015 r., II PK 208/14

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490