Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia z uwagi na obawę przed utratą pracy

Wyrok SN z 21.11.2018 r., I PK 154/17

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 2328