Zawarcie porozumienia zmieniającego umowę o pracę przez podmiot nieuprawniony do reprezentacji pracodawcy

Wyrok SN z 4.9.2019 r., II PK 186/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2019
Liczba tekstów: 2282