Zasada niedyskryminacji pracowników zatrudnionych na czas określony a roszczenie pracownika o odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości

A A A
alt text
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 2206