Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej a uchylenie obowiązku ubezpieczenia

Wyrok SN z 7.1.2014 r., I UK 252/13

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244