Zakaz noszenia symboli religijnych w regulaminie przedsiębiorstwa

Wyrok TS z 13.10.2022 r., S.C.R.L. (Strój o wydźwięku religijnym), C344/20

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471