Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Wyrok TSUE z 23.4.2020 r., Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C‑507/18

Ewa Skibińska
adiunkt na WPiA UKSW w Warszawie
(oprac.)
DOI: 10.32027/MOPR.20.7.8
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389