Zachowanie tożsamości jednostki gospodarczej jako przesłanka przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę

Zachowanie tożsamości jednostki gospodarczej jako przesłanka przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 2311