Zachowanie statusu pracownika

Wyrok TS z 11.4.2019 r., Tarola, C483/17

Ewa Skibińska
adiunkt na WPiA UKSW w Warszawie
(oprac.)
DOI: 10.32027/MOPR.19.9.10
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389