Wystąpienie godzin nadliczbowych w przypadku pracowników wymienionych w art. 1514 § 1 KP

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490