Wypowiedzenie zmieniające (art. 42 § 1­–3 KP) a powierzenie innej pracy (art. 42 § 4 KP)

Wyrok SN z 3.9.2019 r., I PK 105/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 2381