Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska u pracodawcy, którego struktura organizacyjna zależy od podmiotu zewnętrznego

Wyrok SN z 11.3.2020 r., III PK 29/19

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480