Wypowiedzenie umowy o pracę uzasadnione nabyciem prawa do emerytury

Wyrok SN z 19.3.2008 r., I PK 219/07

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471