Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z zawinionego błędu pracodawcy

Wyrok SN z 7.12.2017 r., I PK 336/16

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244