Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z zawinionego błędu pracodawcy

Wyrok SN z 7.12.2017 r., I PK 336/16

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409