Wypowiedzenie definitywne i zmieniające umowy o pracę

- glosa do Wyroku SN z 13.9.2018 r., II PK 141/17

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 2362