Wygaśnięcie zakazu konkurencji po śmierci pracownika

Wyrok SN z 22.1.2004 r., I PK 341/03

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345