Współpraca krajowa i zagraniczna jako niezbędny komponent współczesnych badań naukowych na przykładzie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego

Izabela Florczak
Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy, Uniwersytet Łódzki.
Magdalena Otto
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz członkiem Komitetu Koordynującego Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE.
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.18.10.1
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389