Wspólnie uzgodnione stanowisko reprezentatywnych organizacji związkowych w przypadku wprowadzania przez pracodawcę zmian do regulaminu wynagradzania

Wyrok SN z 15.1.2020 r., III PK 206/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400