Wpływ umownego przedłużenia okresu wypowiedzenia na wysokość dochodzonego odszkodowania

Wyrok SN z 22.4.2015 r., II PK 176/14

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409