Wpływ teorii naukowych z dziedziny psychologii i psychiatrii dotyczących zjawiska mobbingu w pracy na najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych na przykładzie niedookreślonych pojęć „uporczywie” i „długotrwale” jako elementów ustawowej definicji mobbingu

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480