W kwestii wypowiedzenia zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

dr Michał Szypniewski
Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.22.1.3
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460